C. Melchers & Co. (Thailand) Ltd. Logo

พลอยกึ่งมีค่า


ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก.

ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก.

ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก. คือหนึ่งในผู้จำหน่ายรายใหญ่พลอยก้อนกึ่งมีค่า เรามีพลอยหลากหลายรูปแบบให้เลือกจากโกดังในประเทศเยอรมันและฮ่องกง นอกจากนั้น ยังจำหน่ายพลอยตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามตลาดและกระแสนิยมด้วย